Varovné výsledky

Vědci v nejrůznějších koutech světa se snaží prokázat nebo vyvrátit škodlivý vliv elektromagnetického vlnění na živé organismy. Jsou činěny nejrůznější pokusy, které jsou však bohužel zatím spíše nahodilé, a proto nemají takovou vypovídací hodnotu, jakou bychom si přáli. Při jednom takovém pokusu byla například oplodněná slepičí vejce nasazena do líhně, která byla záměrně vystavena působení elektromagnetického záření. Jakmile se kuřata vyklubala ze skořápek, bylo zjištěno, že jsou špatně vyvinutá.

S důvěrou se na nás obraťte!

Bohužel mnohem tragičtější jsou zprávy o tom, že se některým matkám, které byly delší dobu vystaveny (samozřejmě ne záměrně) vyššímu působení elektromagnetických polí v době těhotenství, rodí defektní děti. Spousta nastávajících maminek však vůbec neví o tom, že jsou nadbytečnému působení elektrosmogu vystavovány. Bohužel, člověk ztratil již do jisté míry pud sebezáchovy, který mají některá zvířata. Těhotné myši, které byly umístěny do dráždivé zóny elektromagnetického pole, okamžitě začaly přenášet svá hnízda do nerušeného místa. Až budete pořizovat pro svá miminka baby-chůvičky, nezapomeňte, že ochrana před zářením vysílaček je naprostou nutností.